← Back to POSTS

Alex – Berkin – Davide

Σφαίρες του «νόμου» σε εποχές «ειρήνης» ξαπλώνουν παιδιά στο δρόμο. Τα ΜΜΕ σιωπούν. Έπειτα όλοι αναζητούν στα σοκάκια «τρομοκράτες»…

Alex – Berkin -Davide
“Law’s” bullets in a “peace” era lie down children’s on the street. Μedia’s silence. Then everybody is seeking for “terrorists” in alleys…

http://www.efsyn.gr/?p=231423
http://enfo.gr/ar2995

Comments

Audio

Newsletter